>
4
3
2
1
<
Tagging i stålTagging i stålTagging i stålTagging i stål

Tagging i stål

Skåret ut med sveisebrenner

av en 5 mm stålplate.

Høyde: 1,7 m

Bredde:1,8 m

 

Homage à Zürich sprayer Harald Nägeli. 

« Back to the gallery