Nils Wad

Biografi

Jeg er utdannet biokjemiker (cand real) og på si har jeg laget skulpturer. Ved siden av kjemistudiet fikk jeg undervisning i akttegning ved Kunst og Handverk skolen i Bergen, landskapsmaling med olje- og akrylmaling i Seguret i Frankrike og aktmaling ved Sommerakademiet i Salzburg. Gass- og elektrisk sveising lærte jeg ved yrkesskolen i Zürich og Oslo.

Inspirasjon har jeg hentet fra bl.a. Marcel Duchamp og Jean Tinguely.

På en måte har Høstutstillingen i Oslo vært min pådriver og mitt mål og mening med mine skulpturer. Jeg har deltatt fem ganger. Da jeg bodde i Sveits deltok jeg i tilsvarende utstillinger (Kunstszene Zürich i 82 og 89). En av mine skulpturer, Helvetica var utstilt tre år på Aker Brygge.

CV

1936 Født i Oslo

1959 Biokjemikerutdannelse (cand. real. og dr. phil.) ved Universitetet i Oslo, Bergen og Zürich

1970 "Oberassistent" ved Universitets sykehuset i Zürich og laboratorieleder ved Epilepsisenteret i Sveits

1998 Tilbake i Oslo som pensjonist med billedhoggerambisjoner

2002 Medlem av Norsk Billedhogger forening